دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بالانس خط مونتاژ با نرم افزارFlexible Line Balancing - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره بالانس خط مونتاژ با نرم افزارFlexible Line Balancing

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بالانس خط مونتاژ با نرم افزارFlexible Line Balancing بالانس خط مونتاژ با نرم افزار
Flexible Line Balancing
32اسلاید
امروز بالانس خطوط مونتاژ((Assembly line balancing گامی اساسی در برنامه ریزی سیستم های تولیدی به شمار می رود. وضعیت متعادل در سیستم های تولیدی به مفهوم بهره گیری از توان متاثر سیستم بوده و عدم دستیابی به یک وضعیت متعادل تنها منجر به هدر رفتن ظرفیتهای مفید سیستم وتحمیل هزینه های گزاف به سیستم میگردد. یکی از مهمترین وظایف مهندسین صنایع ومدیران تولید واحد های صنعتی متعادل سازی سیستم های تولیدی میباشد.
متاسفانه اکثر شرکتهای تولیدی برای بالانس خطوط مونتاژ به صورت تجربی وبا نرم افزار EXCEL کار میکنند در صورتی که تفاوت اساسی نرم افزار FLB با EXCEL این است که خروجی نرم افزار EXCEL تنها یک جواب قابل قبول است نه بهینه اما نرم افزار FLB با اجرای مدل بر مبنای زمان سیکل یا تعداد اپراتور نمودار بالانس خطوط را مورد تجزیه تحلیل قرار میدهد.


دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره بالانس خط مونتاژ با نرم افزارFlexible Line Balancing


فایل پاورپوینت بالانس خط مونتاژ با نرم افزارFlexible Line Balancing پاو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت آماده با موضوع پی وانواع پی مختص رشته معماری