دانلود رایگان


160 - دانلود تحقیق آشنایی با اصول نظری گسترش سیلاب و بهره وری از آن - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق آشنایی با اصول نظری گسترش سیلاب و بهره وری از آن

دانلود رایگان 160 - دانلود تحقیق آشنایی با اصول نظری گسترش سیلاب و بهره وری از آن فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 68ویرانگری سیلها زاییدة سرعت زیاد آنها می باشد، چه مهمترین نیروی مخربة آب در حالت آرامش فشار ناشی از وزن آن است. چنانچه آب روان گردد، جرم پویای آن توانایی انجام کار را دارد، نیروی ضربه ای (و فشار منتجه از آن)، و کار مایة جنبشی دو ویژگی مهم آب روان و توابعی از سرعت آن می باشند. پیامدهای سیلها نه تنها خرابی ساختمانهایی چون خانه ها، پلها، جاده ها، اسکله ها، ...، بلکه فرسایش خاکهای زراعی و حمل آنها به اماکن ناخواسته، چون شهرها، کاریزها، کشتزارها و مخازن سدهاست.
نتایج مشاهدات و بررسیهایی بی شمار که دربارة علل فرسایش و بالأخص نیروی فرسایندگی آب و ظرفیت آن برای حمل رسوب صورت گرفته حاکی از آن است که سرعت آب عامل مهم شستگی و جابجایی خاک به شمار می رود. پژوهشگرانی چند نیز فرسایندگی آب پویا را با تنش برشی آن وابسته یافته اند، که این نیرو خود نیز تابعی مستقیم از ارتفاع جریان و شیب خط کار مایه می باشد، که همبستگی شیب و سرعت جریان نیز به ثبوت رسیده است. بنابراین، مهار سیلاب از طریق کاهش سرعت و ارتفاع، و افزایش سطح تأثیر میسر می گردد. شرحی کوتاه از این مطالب، نه به ترتیبی که در بالا یاد شده اند، در صفحات آینده خواهد آمد.
شستن خاک بستر رود و اراضی مجاور آن و انتقال رسوب از مهمترین زیانهای سیل به شمار می روند. دستاورد مشاهدات و پژوهشهای پرشمار محققین هیدرولیک حاکی از آن است که نیروی فرسایندگی آب و ظرفیت آن برای حمل رسوب، تابعی از سرعت جریان می باشند. Branson و همکاران (1972، ص 48، به نقل از Twenhofel ) برآنند که نیروی فرسایندگی و ظرفیت حمل رسوب آب به ترتیب با توانهای پنجم و سه و دودهم تا چهارم سرعت آن (V5 و V3.2-4 ) بستگی دارند. Bell (1983 ، ص ص 310 309) توانهای ششم و سوم را برای دو عامل مزبور پیشنهاد کرده است. نتایج بررسیهای Mavis (Schwab و همکاران، 1966، ص ص 170 169) در مورد آستانة فرسایش بسترها با استفاده از ذراتی دارای قطرهای مساوی (یکدست)، که قطر آنها، d ، و چگالی نسبی آنها، G ، به ترتیب بین 70/5-35/0 میلی متر، و 64/2-83/1 نوسان داشته اند، دلالت بر وجود رابطة تجربی زیرین سرعت آب و جدایی ذرات از بستر می کند.

که در آنVt سرعت آستانة فرسایش برحسب فوت بر ثانیه می باشد. Strand (1973، به نقل از Mavis و Laushey ) سرعت مزبور را 7/0 میانگین سرعت نهر دانسته است. به عقیدة Brater و King (1976، ص ص 27 23 : 7) ، پژوهشگرانی از این دست سرعت آب را عامل عمدة فرسایش به حساب آورده، و نقش ژرفای جریان را به هیچ شمرده اند؛ در حالی که، تنش برشی آب، که سبب جدایی ذرات از بستر می گردد، تابعی است از عمق جریان :

که در آن  تنش برشی (نیوتن بر متر مربع) ، W ، وزن مخصوص واحد آب (نیوتن بر مترمکعب)، D عمق جریان (متر) و  زاویة کف بستر نسبت به افق بوده، و از آن جا که سینوس و ثانژانت زاویای کوچک تقریباً برابرند، معمولاً ، tan یعنی شیب کف، S، در رابطة فوق الذکر قرار می گیرد، بدین ترتیب، تنش برشی آب نیز تابعی از شیب بستر می باشد. Sandor (1983، ص 77 به نقل از Leopold و همکاران)، تنش برشی آب را عامل فرسایندگی ، و مقدار آن را متناسب با مجذور سرعت جریان دانسته است.
چنانچه از مطالب بالا و دیگر مطالعات مستفاد می شود، نیروی فرسایندگی آب تابعی است از سرعت و ارتفاع آن، و سرعت ، بر اساس رابطة مانینگ ( )، خود تابعی است از : خشونت بستر n ، شیب نهر s ، و شعاع آبی آن، R ؛ بنابراین ، کاهش نیروی فرسایندگی آب از طریق افزایش ضریب خشونت و کاستن شیب، شعاع آبی و ارتفاع جریان میسر می گردد. این فرآیند در شبکه های گسترش سیلاب در حوضچه های آرامشی که، اصطلاحاً نهرهای آبرسانی گسترشی، و گسترشی نامیده می شوند، تحقق می یابد.دانلود


تحقیق


آشنایی


با


اصول


نظری


گسترش


سیلاب


و


بهره


وری


از


آن
مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق ...

دانلود مبانی نظری و ... آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ... از مبانی نظری و ...

پایان نامه آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری ...

انجام پایان نامه ضرورت آشنایی با مفاهیم و اصول ... و-گسترش-آن ... دانلود رایگان تحقیق و ...

فروتل 47 - دانلود تحقیق , دانلود پرسشنامه استاندارد ...

... آشنایی با ... در مدیریت بهره وری با کیفیت ... و اصول آن; دانلود تحقیق ...

مقاله انگلیسی در مورد فرسایش خاک

دانلود تحقیق و مقالات ... کاربردی نیز از آن بی بهره ... بر اصول نظری گسترش سیلاب;

مقاله انگلیسی در مورد فرسایش خاک

دانلود تحقیق و مقالات ... کاربردی نیز از آن بی بهره ... بر اصول نظری گسترش سیلاب;

دانلود مبانی و ادبیات نظری تعاریف و دیدگاه های سلامت روان ...

دانلود مبانی و ادبیات ... مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ... از مبانی نظری و ...

دانلود کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش و پرورش در ...

... و اورادی که از آن ... آشنایی با اصول روش تحقیق ... نظری و پیشینه تحقیق بهره ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتریان و تعاریف و نظریه ...

دانلود مبانی نظری و ... آشنایی با اصول روش تحقیق ... که از میان مقایسه بهره وری ...

مقاله انگلیسی در مورد فرسایش خاک

دانلود تحقیق و مقالات ... کاربردی نیز از آن بی بهره ... بر اصول نظری گسترش سیلاب;

ادبیات نظری و سوابق تحقیق ميل به ماندن (فصل دوم)|vo17077

دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق ... آشنایی با اصول روش تحقیق ... بهره وری و ...

دانلود مبانی و ادبیات نظری تعاریف و دیدگاه های سلامت روان ...

دانلود مبانی و ادبیات ... مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ... از مبانی نظری و ...

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق ...

دانلود مبانی نظری و ... آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ... از مبانی نظری و ...

پروژه اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب - تحقیق آماده

... و همچنین با ... انجام تحقیق و کافی ... آب و اصول نظری گسترش سیلاب ...

فروتل 47 - دانلود تحقیق , دانلود پرسشنامه استاندارد ...

... آشنایی با ... در مدیریت بهره وری با کیفیت ... و اصول آن; دانلود تحقیق ...

پاورپوینت نظری بر پل ها و انواع آن

... و انواع آن,دانلود تحقیق نظری ... نظری بهره وری و بهره ... اصول نظری گسترش سیلاب

دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تحقیق رفتار شهروندی ...

همانطور که مشهاده می کنید فایل رفتار شهروندی سازمانی (ocb),دانلود ادبیات نظری و پیشینه ...

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ کیفیت محور و ...

همانطور که مشهاده می کنید فایل دانلود ادبیات نظری و ... نظری و پیشینه تحقیق ... آن اقدام ...

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ کیفیت محور و ...

همانطور که مشهاده می کنید فایل دانلود ادبیات نظری و ... نظری و پیشینه تحقیق ... آن اقدام ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتریان و تعاریف و نظریه ...

دانلود مبانی نظری و ... آشنایی با اصول روش تحقیق ... که از میان مقایسه بهره وری ...

خاکبرداري 17 ص

دانلود فایل روت گوشی samsung SGH-I757M ورژن GINGERBREAD اندروید 2.3.6 با لینک مستقیم

دانلود پاورپوینت اينترنت 23 اسلاید

دانلود فایل ورد Word ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن

پاورپوینت فصل سوم علوم نهم

نظریه توسعه اقتصادی

تحقیق در مورد یک فرمول برای اتوماتیک کردن همیاری کامپیوتر جهت طراحی قطعات

مقاله: ترمیم و مقاوم سازی ساختمان 35 ص

پاورپوینت در مورد پاورپوینت رایگان آزمایشگاه مبانی بیو شیمی 60 اسلاید

تحقیق حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی