دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد مدیریت آموزشی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مدیریت آموزشی با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 30 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مدیریت آموزشی
عنوان : مدیریت آموزشی
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 30 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ برای تحقیق پیشنهادات ارائه شده است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 4
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی 4
مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی 5
اهداف مدیریت آموزشی 6
وظایف اساسی مدیریت آموزشی 7
مهارتهای لازم برای مدیر آموزشی 9
1ـ مهارت در برقراری روابط انسانی 11
2ـ مهارت در هدایت و رهبری گروهی 11
3ـ مهارت در امور سازماندهی 11
4ـ مهارت در امور آموزشی و پرورشی 12
5ـ مهارت در امور اداری ، مالی و تدارکاتی 12
6ـ مهارت در امور ارزشیابی 12
ویژگیهای مدیران مدارس دارای مهارت انسانی قوی 13
راه کارهای تقویت مهرت انسانی در مدیران مدارس 15
ضرورت و اهمیت تعهد در کار 15
پیشنهادات برای کسانی که می خواهند مدیر شوند. 16
پیشنهادهای عملی مشخص برای مدیران تازه کار 17
مشکلات اداره ی مدرسه 18
موانع موفقیت مدیران در اداره ی مدارس 19
لزوم تثبیت مدیریت در مدارس 20
خصوصیات مدیر نمونه 22
ویژگیهای رفتاری مدیر اثربخش از دید معلمان و والدین 23
عواملی که در روحیه مدیران تأثیر دارند 24
راههای افزایش منزلت مدیران مدارس 26
پیشنهادات 27
منابع: 28چکیده :
از بین انواع مدیریت، مدیریت بر سازمانهای آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش استراتژیک دارد. زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمانها انسانی است. اگر سازمانهای دیگر جامعه در ایفای وظایف و رسالت خود کوتاهی کنند و به اهداف موردنظر دست نیابند، نتیجه ی آن مستقیماً عاید گروه یا سازمانی است که با آن سر و کار دارند. اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار غافل باشند. حاصل کارشان در ابعاد اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی متوجه جامعه خواهد شد و در رشد و توسعه ی جامعه و یا افت و انحطاط آن سهم مؤثری خواهد داشت. بنابراین مسئولیت یک مدیر بسیار سنگین است و باید با اهداف و وظایف اساسی و مهارتهای لازم مدیریت آشنا باشند. خصوصاً در برقراری روابط انسانی.مدیران، خود باید افرادی متواضع و در رفتار خود طبیعی باشند و طوری واحد آموزشی خود را کنترل و هدایت کنند که امر تعلیم و تربیت در جهت نیل به اهداف آمــوزش و پرورش در جهت مطلوب سیر کند.
مقدمه :
از مسایل اساسی و با اهمیت نظام آموزش و پرورش، مدیریت و سازماندهی آن است، مدیریت در آموزش و پرورش از سایر مدیریتها متمایز است، زیرا مدیریت آموزشی امری ظریف، تخصصی و علمی است و باید با خصوصیات روانشناختی اعمال گردد.مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه ای است. نیاز به مدیریت و رهبری در همه ی زمینه های فعالیت اجتماعی، محسوس و حیاتی است. این نیاز، به ویژه در نظامهای آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارد، زیرا آموزش و پرورش نقش اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن برعهده دارد و رهبری و مدیریت اثربخش، لازمه ی تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی نتیجه و کیفی است.

مدیریت در آموزش و پرورش با تأکید توأم بر فرایند «آموزش» و «پرورش» در دو سطح ستادی و اجرایی فعالیت می کند. مدیریت آموزشی، در بین سایر انواع مدیریتها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارتهای کافی باشند، بدون تردید، نظام آموزشی نیز از اثربخشی، کارآئی و اعتبار بالائی برخوردار خواهد بود.

منابع :

1ـ علاقه بند، علی، مقدمات مدیریت آموزشی، (تهران: انتشارات رز، 1358) ، ص25 .
2ـ همان منبع، ص25 .
3ـ میرکمالی، سید محمد، رهبری و مدیریت آموزشی، (ناشر، نشر رامین، انتشارات آذروش، 1373) ص22 .
4ـ همان منبع، ص62ـ48 .
5ـ وایلز، کیمبل، ترجمه ی محمدعلی طوسی، مدیریت و رهبری آموزشی، (ناظر، مرکز مدیریت دولتی، چاپ چهارم، 1372)، ص15 .
6ـ عابدی نژاد، حسن، آشنایی با اداره آموزش و پرورش ناحیه ی پنج مشهد، (فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش) ، (بهار1373، شماره مسلسل9) ، ص67ـ66 .
7ـ بهرنگی، محمدرضا، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، (ناظر، مولف، انتشارات گلچین، 1371)، ص 69ـ68 .
8ـ میرکمالی، سید محمد ، رهبری و مدیریت آموزشی، ص167 .
9ـ بخشی، خداداد، مترجم، روابط انسانی در مدیریت آموزشی، (ناظر، محیا، 1373) ، ص19ـ16 .
10ـ صافی، احمد، مهارتهای مدیران، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، (زمستان1371، شماره مسلسل4)، ص 17ـ14 .
11ـ سلطانی، ایرج، مهارت انسانی مدیران مدارس، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، (بهار1377، شماره مسلسل17)، ص32ـ30 .
12ـ وایلز، کیمبل، مدیریت و رهبری آموزشی، ص 40ـ39 .
13ـ رئوف، علی، نکاتی پیرامون مدیریت، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، (پاییز1371، شماره مسلسل3)، ص 49ـ45 .
14ـ سلیمی، قربانعلی، عوامل مؤثر در کارآیی و موفقیت مدیران آموزشی، (مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت آموزشی، به کوشش دکتر مصطفی نیکنامی)، چاپ اول، (انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، 1374) ، ص64 .
15ـ علاقه بند، علی ، ویژگیهای رفتاری مدیر اثربخش، همان منبع، ص38ـ36 .
16ـ بارنارد، چستر، ترجمه محمدعلی طــوسی، وظیفه های مدیــران، (تهران، مرکز مدیریت دولتی9 ص251 .
17ـ بخشی، خداداد، ص184ـ183 .


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


مدیریت آموزشی


فایل تحقیقمدیریت


آموزشیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
تحقیق در مورد حسابرسی