دانلود رایگان


بررسی و تحلیل سبک¬شناسی اشعار حزین لاهیجی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی و تحلیل سبک‌شناسی اشعار حزین لاهیجی

دانلود رایگان بررسی و تحلیل سبک¬شناسی اشعار حزین لاهیجی تعداد صفحات:145
نوع فایل:word
فهرست مطالب
کلیات تحقيق.. 1
سوالات تحقيق.. 1
فرضیات... 2
پيشينه تحقيق.. 2
اهداف تحقیق.. 2
رويكرد تحقيق.. 3
فصل اول- مباني نظري.. 4
1-1 نقد ادبي.. 5
1-2 - سبک شناسی.. 6
1-3- حکومت صفویان. 8
1-4- تحوّلات ادبی همزمان ایران و هند. 9
1-5- سبک هندی.. 10
فصل دوم- حزين لاهيجي.. 13
2-1 - مروری بر زندگی حزین لاهیجی.. 14
2-2 - تحصیلات و استادان حزين.. 15
2-3 - شخصیت و اخلاق حزین.. 16
2-4- اوضاع اجتماعی و محیط زندگی حزین.. 17
2-5 - پادشاهان معاصر حزین.. 18
2-6- دین حزین و مذهب او. 19
2-7 - آثار و تألیفات حزین.. 20
2-8- آرامگاه حزین.. 20

فصل سوم- زبان در شعر حزين.. 22
مقدمه. 23
3-1- نوگرايي و نو پردازي­هاي حزين.. 23
3-1-1-كاربرد واژگان، عبارات و تعابير كم سابقه در شعر. 24
3-1-1-1- واژگان كم سابقه. 24
3-1-1-2- عبارات و اصطلاحات كم سابقه. 27
3-1-2- واژگان عربي كم سابقه. 31
3-1-3- تحوّل معنایی واژه 32
3-1-4- دستبرد در اصل واژه و به گونه­ای دیگر گفتن.. 33
3-2-کاربرد واژه و عبارت در معنای کهن.. 35
3-3- واژگان پر بسامد. 37
3-3-1- واژه پر بسامد رگ.. 37
3-3-2- واژه پر بسامد گرم و گرم رو. 38
3-3-3-واژه پر بسامد طپيدن و مشتقات آن. 38
3-3-4-واژه پر بسامد خون و مشتقات آن. 39
3-3-5-واژه پر بسامد شيشه. 39
3-3-6-واژه پر بسامد سبحه و مشتقات آن. 40
3-3-7-واژه پر بسامد موج و مشتقات آن. 40
3-3-8-واژه پر بسامد تيغ. 40
3-3-9-واژه پر بسامد برق.. 41
3-3-10-واژه پر بسامد شعله. 41
3-3-11-اصطلاحات پر بسامد شعري.. 41
3-4- گرایش کلام به زبان عامیانه. 43
3-5- نکات دستوری.. 46
3-5-1- انواع واو. 46
3-5-2- انواع الف... 47
3-5-3- انواع راي فك اضافه. 48
3-5-4- اضافه اقتراني.. 49
فصل چهارم- ادب در شعر حزين.. 50
مقدمه. 51
4-1- تقابل صورت و معنی.. 52
4-1-1-خيال بندي­هاي دور از ذهن و تعقيد در بيان. 53
4-2- تقليد يا اثر پذيري از ديگر شاعران. 56
4-2-1- تقليد يا اثر پذيري از فردوسي.. 57
4-2-2- تقليد يا اثر پذيري از خاقاني.. 58
4-2-3- تقليد يا اثر پذيري از مولوي.. 59
4-2-4- تقليد يا اثر پذيري از سعدي.. 60
4-2-5- تقليد يا اثر پذيري از حافظ.. 63
4-2-5-1- ترکیبات حافظانه. 63
4-2-5-2- واژگان و عبارات حافظانه. 64
4-2-5-3- وزن و قافيه حافظانه. 67
4-2-5-4- مضامين حافظانه. 70
4-3- صناعات ادبی.. 73
4-3-1- موسيقي در شعر حزين.. 74
4-3-2- تشبيه. 76
4-3-2-1- تشبيه ساده 76
4-3-2-2- تشبيه مركب... 77
4-3-2-3- تشبيه مضمر. 78
4-3-2-4- اضافه تشبيهي.. 79
4-3-3- استعاره 80
4-3-3-1- استعاره مصرحه. 80
4-3-3-2- استعاره مكنيه. 81
4-3-3-3- اضافه استعاري.. 82
4-3-4- مجاز. 83
4-3-4-1- مجاز به علاقه جزء و كل.. 83
4-3-4-2- مجاز به علاقه خاص و عام. 84
4-3-4-3- مجاز علاقه حال و محل.. 84
4-3-4-4- مجاز به علاقه ملازمت... 84
4-3-4-5- مجاز به علاقه جنسيت... 85
4-3-4-6- مجاز به علاقه مشابهت... 86
4-3-4-7- مجاز به علاقه آليه. 86
4-3-5- اسلوب معادله یا ارسال المثل 87
4-3-6- استخدام. 89
4-3-7-تلميح.. 90
4-3-8-كنايه. 91
4-3-9- ايهام. 95
4-3-9-1- ايهام تناسب... 98
4-3-10- تشخيص.... 99
4-3-11-اغراق و مبالغه. 100
4-3-12- حسن تعليل.. 101
4-3-13-جناس... 102
4-4- ترکیبات و عبارات متناقض و متضاد (پارادوكس) 103
فصل پنجم- فكر در شعر حزين.. 105
مقدمه. 106
5-1- اشارات شيعي.. 106
5-2- ريا ستيزي و تعصب نكوهي.. 108
5-3- برتري عشق بر عقل.. 109
5-4- افكار ملامتي و قلندري.. 110
5-5- اندرزگويي و حكمت پردازي.. 112
5-6-تقابل معشوق و طبيعت... 114
5-7-شكوائيه و گلايه. 115
5-7-1- گلايه از روزگار و جهان و هستي.. 115
5-7-2- گلايه از مردم زمانه. 117
5-7-3- گلايه از هندوستان. 117
5-8- باورهاي عاميانه و كهن.. 118
5-9- عرفان گرايي.. 119
5-10- ديوانگي پرستي.. 122
نتيجه­گيري.. 123
ضميمه. 126
منابع و مآخذ 133


شعر حزین لاهیجی


ادبی


فکری


نوگرایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی و تحلیل سبک¬شناسی اشعار حزین لاهیجی – ابرفروشگاه ...

15 2-3 – شخصیت و اخلاق حزین.. 16 2-4- اوضاع اجتماعی و محیط زندگی حزین.. 17 2-5 – پادشاهان معاصر حزین.. 18 2-6- دین حزین و مذهب او. 19 2-7 – آثار و تألیفات حزین.. 20 2-8- …

بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض ...

دیوان اشعار فیاض لاهیجی شامل هفتصد غزل ... بدیعی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و سپس ...

تحقیق در مورد مسئله شناسي فرار از خانه

تحقیق در مورد پيوند مديريت استراتژيك هزينه‌ها و مديريت استراتژيك بازاريابي 33ص

تحقیق درباره؛ قانون تجارت

تحقیق درباره؛ قانون تجارت

دانلود پاور پوینت حریم در معماری

اسکچاپ 3 بعدی : موزه 32

جنگ جهانی اول

پرورش گاو

پاورپوینت مخابرات سیار

دانلود مقاله کامل درباره تاریخ زبان فارسی 12ص