دانلود رایگان


پاورپوینت دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391     - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازی سال1391 پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391    
نوع فایل power point

قابل ویرایش 36 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
يكي از واحدهاي معاونت توسعه مديريت منابع موسسه است كه سطح دانش و مهارتهاي شغلي مناسب براي كارمندان رادر راستاي انجام وظايف، ماموريتهاو دستيابي به اهداف موسسه تعيين مي نمايد و موظف به اجراي مراحل اصلي فرايند آموزش در موسسه مي باشد كه به اختصار واحد آموزش ناميده مي شود.
ساختار مديريت و راهبري آموزش منابع انساني
خط مشي گذاري آموزشي ،طراحي و برنامه ريزي آموزشي،اجرا،نظارت،ارزشيابي و اثربخشي آموزشي مراحل اصلي چرخه آموزش در موسسه است كه مجموعه آنها ساختار مديريت و راهبري آموزش منابع انساني را تشكيل مي دهد
دوره هاي آموزشي بلند مدت:
آموزشهايي است كه مدت آن بيشتر از يكسال بوده وبراي افزايش دانش ومهارتهاي فرد جهت ايفاي نقشهاي جديد ارائه مي گردد.
دوره آموزشي كوتاه مدت :
آموزشهايي است كه مدت آن كمتر از يكسال بوده ومحتواي آموزشي مشخص و از پيش تعيين شده اي با استفاده از امكانات آموزشي به منظور ايجاد مهارت ، افزايش دانش ويا تغيير نگرش به فراگيران انتقال داده مي شود.

فهرست مطالب و اسلایدها
ساختار مديريت و راهبري آموزش منابع انساني
دوره هاي آموزشي بلند مدت
دوره آموزشي كوتاه مدت
آموزش پودماني
آموزش مديران
آموزشهاي بدو انتصاب
دوره هاي آموزشي الزامي
دوره هاي آموزشي اختياري
آموزش مداوم جامعه پزشكي
بورس آموزشي
برون سپاري آموزش
نياز سنجي آموزشي
شناسنامه آموزشي
گواهينامه آموزشي
گواهينامه نوع اول
گواهينامه نوع دوم
اعضا كميته آموزش وتوانمند سازي منابع انساني
وظايف كميته آموزش و توانمند سازي موسسه
طراحي وبرنامه ريزي آموزشي
2- تدوين برنامه هاي آموزش:
اجراي آموزش ها
دوره هاي آموزشي
آموزش هاي توجيهي بدو خدمت
آموزش هاي شغلي
آموزش هاي فرهنگي وعمومي
آموزش هاي مديران
گواهي نامه هاي نوع دوم
گواهينامه مهارتي
گواهينامه هاي تخصصي
گواهينامه هاي تخصصي-پژوهشي سطح1
گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح 2
گواهينامه هاي آموزشي مورد قبول
پذيرش دوره هاي آموزش مداوم


پاورپوینت


دستور العمل نظام آموزش


و توانمند سازی سال1391    


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
دي اكسيد كربن

مدل سه بعدی تقویم رومیزی اداری (تری دی اس مکس)