دانلود رایگان


مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

دانلود رایگان مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون مشخصات فایل
عنوان: مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون
محتویات
آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون
زمينه آموزش اثربخش معلم
الگوی آموزش اثربخش
معلمان اثر بخش
معلمان ناکارا
ويژگی های معلمان اثربخش
تشويق
يادآوری
نگه داشتن دانش آموز در فضای يادگيری
جلب توجه
حرکت در بين دانش آموزان
محبت به دانش آموزان
منبـع
قسمتی از مقاله
آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون
در حالت نخست،معلم رفتار دانش آموز را می پذيردو مانعی در برآورده کردن نيازهای دانش آموزتوسط معلم به وجود نمی آيد.در اينجا هدف معلم عبارت است از کمک به دانش آموز.در حالت دوم رفتار دانش آموز برای معلم قابل قبول نيست؛ زيرا عملا در برآورده سازی نيازهای دا نش آموز مانع به وجود می آورد. در اين حال معلم تنها مي تواند به خودش کمک کند. در هر مورد بايد مهارت خاصی داشت.آموزش اثر بخش معلم دارای الگويی است که به کمک آن می توان مشخص کرد که در هر مورد از چه شيوه ای استفاده شود.کتاب گوردون با عنوان آموزش اثربخش معلم راهنمای خوبی است
زمينه آموزش اثربخش معلم
خواننده نبايد از مفهوم آموزش اثربخش معنايی کلی بر داشت کند.و یا هر معنايی را برای آن در نظر بگيرد ،بلکه اين اصطلاح اشاره به خصوصيت ويژه الگويی ارتباطی دارد که توسط توماس گوردون طرح ريزی شد. الگوی او نمونه ا ی ا ز ا يدئولوژی ا نسان گرايانه است که به صورت مهارتهای عملی بيان شده است.
اين الگو ابتدا در کتاب گوردون تحت عنوان آموزش اثر بخش والدين (1970)مطرح شد.سپس نام آن به آموزش اثربخش معلم تغيير يافت (1947)و اخيرا نيز آموزش اثربخش رهبر نام گرفته است (1977). کاربرد عمومی اين الگوناشی از شباهتهايی است که در روابط بين انسانها ديده می شودونيز مهارتهايی که لازمه اين ارتباط است. اين الگوی آموزشی توصيف کننده فرايند ارتباط ميان دو دسته از مردم است ،خواه اين رابطه به صورت مادر –کودک،معلم-دانش آموزباشد وخواه مدير-کارمند
الگوی آموزش اثربخش
اين الگو را به بهترين وجه می توان از نگاه يا ديد کسی که به رفتارهای همه مردم توجه می کند، نشان داد.از اين ديدگاه،می توان رفتارهای قابل قبول را در قسمت بالای آن و رفتارهای غير قابل قبول را در قسمت پايين نمايش داد. ا ين اولين تصميم است که فرد استفاده کننده ا ز الگو بايد بگيرد.آيارفتارديگران قابل قبول يا غير قابل قبول است؟
بر اساس نظريه گوردون رفتار قابل قبول رفتاری است که ديگران باانجام آن،در برآورده کردن نيازهای شما مانعی ايجاد نمی کنند. اين نکته به اين معنا نيست که شما دوست داريدچنين رفتاری ادامه يابد. رفتار غير قابل قبول به اين معنا است که ديگران با انجام آن در روند برآورده سازی نيازهای شما ايجاد مزاحمت می کنند.اين هم به آن معنا نيست که رفتار آنان غير اخلاقی است ، بلکه شما فقط دوست داريد اين رفتار متوقف شود
ما برای شناخت نمونه های اين دو گروه رفتار کمی مشکل داريم. خط مرز طبقه قابل قبول شناور،و به بالا و پايين در حال نو سان است.خود فرد،ديگران و محيط بر اين نوسان تاثير دارند. بعضی روزها شما احساس خوبی داريدوبنا براين همه چيزبه خوبی پيش می رود .بسياری از رفتارهای ديگران نِز به عنوان قابل قبول توصيف می شود .بعضی روزها هم بنا به هر دليلی شما احساس خوبی نداريدبنا بر اين خط افتراقی بالا می رود. رفتارهای بسيار کمی قابل قبول تلقی می شود وبيشتر رفتارها غيرقابل قبول هستند.
گفتيم ديگران نيز در این نوسان دخالت دارند.از نظربعضی از معلمان ،دانش آموزان بخش زيادی از اين عوامل ،يعنی ديگران را تشکيل می دهند و عده ایديگر معتقدند که اين طور نيست و دانش آموزان تاثير کمی بر اين عامل دارند.البنه پذيرش اين ساده است. طرز لباس پوشيدن دانش آموزان ،رفتار آنان در کلاس و توجهشان به وضعيت بهداشت فردی باعث می شود که آنها سهم بيشتر يا کمتری در اين موضوع داشته باشند و رفتار آنها نيز کمتريا بيشتر برای معلم قابل قبول باشد. ما نمی توانيم به طور يکسان در همه اوقات ،همه رفتارهای دانش آموزان خود را قابل قبول بدانيم؛ زيرا اين امر از قدرت انسان خارج است.
محيط نيز در اين نوسانات نقش دارد؛زيرا در محيط است که رفتار ها انجام می گيرد ،خواه رفتاری قابل قبول باشد يانباشد،مثلا"رفتار قابل قبول يک دانش آموز که با نبودن مدير بالا ی سر او انجام پذيرد ،ممکن است با ورود ناگهانی مديربه داخل کلاس غيرقابل قبول تلقی شود.
از اين جهت بسيار مهم است که با استفاده از اين الگو، فرد تصميم بگيرد که آيا رفتار ديگران برايش قابل قبول است يا نه.گوردون شيوه ای را برای حالت نخست و شيوه ای ديگر برای حالت دوم در نظر می گيرد.اين شيوه ها که همان مهارت های پاسخی هستند،بايد با تصميم اوليه فرد قابل قبول يا غيرقابل قبول همخوانی داشته باشند.


تفاوت بين نقش يك معلم اثر بخش و ناکارا درايفاي نقش خود به عنوان تسهيل كننده يادگيري در كلاس درس
معلمان اثر بخش :
1-كارهايشان بخوبي سازمان يافته و آماده است ؛ يعني از وقت و زمان خود بخوبي استفاده مي كنند و مي كوشند تا برنامه خود را از قبل تنظيم و از لحظه لحظه كلاس براي يادگيري استفاده كنند .
معلمان اثر بخش :


مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون


آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون


زمینه آموزش اثربخش معلم


الگوی آموزش اثربخش


محبت به دانش آمو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد تغذيه در بسكتبال

مقاله درمورد. ارسن ولز

پاورپوینت در مورد مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء ++ C -اسلاید 93

تحقیق در مورد ابزارهاي مالي در بازار سرمايه 10 ص

ترانزیستور 24 ص

تحقیق در مورد راندمان (بارده) و آب 14 ص

پاورپوینت استاندارد یخچال فریزر

نقد حكميت در دعاوي خانوادگي از مقررات تا اجرا

پاورپوینت استاندارد یخچال فریزر

نقش نماز در شخصيت جوانان