دانلود رایگان


ایمنی صنعتی - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد ایمنی صنعتی

دانلود رایگان ایمنی صنعتی فرمت فایل:پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد صفحات:61
قسمتی از متن:
ایمنی صنعتی
ایمنی صنعتی چیست؟
oدر محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان، غالبا كارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پیشرفت فن آوری و افزایش كاربرد ماشین آلات در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در اینگونه محیط ها فزونی می گیرد.oدر محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان، غالبا كارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پیشرفت فن آوری و افزایش كاربرد ماشین آلات در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در اینگونه محیط ها فزونی می گیرد. oایمنی صنعتی علمی است كه در پیشگیری از بروز حوادث در محیط كار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی كار و سرمایه گام بر می دارد. تعاریف و محتوا oاصولا ایمنی صنعتی رشته ای است كه به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود كه با به كار گرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیط های صنعتی به گونه ای مؤثر و كارا نگهداری كرد و به این وسیله یك محیط كار بی خطر و سالم برای افزایش كارایی كاركنان به وجود آورد. oایمنی oتعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) كه در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است كه دارای پتانسیل رساندن آسیب به كاركنان، تجهیزات و ساختمان ها، از بین بردن مواد یا كاهش كارایی در اجرای یك وظیفه از پیش تعیین شده می باشد. oهنگامی كه (Hazard) وجود دارد امكان وقوع اثرات منفی یادشده وجود خواهد داشت. oكلمه (Danger) گویای قرار گرفتن در معرض یك (Hazard) است، به این ترتیب ایمنی متضاد (Danger) بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط كار می باشد. oایمنی به طور صددرصد و متعلق وجود ندارد و عملا هم هیچگاه حاصل نخواهد شد از اینروست كه گفته می شود ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است. oمنظور از ایمن و غیرایمن چیست؟ oیك مكان، یك كار معین و یا یك دستگاه زمانی ایمن انگاشته می شود كه احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای كسانیكه در آنجا بوده یا با آن دستگاه كار می كنند در حد قابل قبول پایین باشد. به طور كلی، می توان چنین گفت كه میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش سطح ایمنی كاهش می یابد. در واقع بهداشت حرفه ای بیماری ها را كاهش می دهد و ایمنی صنعتی به كاهش تمام خطرات می پردازد. مهندسی ایمنی صنعتی oبا توجه به تعریف ایمنی، مهندسی ایمنی عبارت است از مقررات یا نظامی كه برای كاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا كنترل خطرات به كار می روند) در مهندسی ایمنی صنعتی مسائلی كه در ایمن كردن محیط كار مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: oالف- پیشگیری از حوادث oب- عوامل انسانی oج- طراحی و جانمایی دستگاه ها و تجهیزات oد- مدیریت و راهبری ایمنی oه- آموزش oو- بازرسی oحیطه فعالیت مهندسی ایمنی امروزه گسترده تر شده است و به شاخه ها و گرایش های گوناگون دانشگاهی گسترش یافته است كه عبارت است از: o۱- مدیریت خطر o۲- پیشگیری از خطرات o۳- مهندسی آتش سوزی o۴- كنترل خطر مدیریت و راهبری ایمنی oمدیریت و راهبری ایمنی oمدیریت، مسئول ایمنی و بهداشت كاركنان است، همانگونه كه یك مدیر برای بهره وری و سودآوری مسئولیتی سنگین دارد، در مورد ایمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق است تولید از دست رفته ممكن است از طریق بهبود مدیریت مجددا به دست آید. اما هیچ راهی برای جبران تلفات انسانی كه در نتیجه بروز حوادث حاصل می شود، وجود ندارد. این نكته مورد توافق متخصصان علم مدیریت است كه تنها ۱۵ درصد از مشكلات سازمان یا كارخانه ممكن است به وسیله كاركنان حل و كنترل شود، در صورتیكه ۸۵ درصد این مشكلات را می توان از طریق مدیریت مهار كرد. oعوامل اصلی در مدیریت ایمنی o۱- برنامه ریزی ایمنی o۲- سازماندهی ایمنی و فعالیت های آن o۳- هدایت برنامه های ایمنی o۴- كنترل عملكردها و نتایج حاصله oبهداشت و ایمنی oبهداشت به معنای مصون داشتن كاركنان از بیماری و سالم نگهداشتن وضعیت جسمانی و روانی آنهاست ایمنی به معنای محافظت كردن كاركنان از آسیب های مربوط به حوادث كاری است. این عوامل حائز اهمیت است، زیرا كاركنانی كه از سلامتی برخوردارند و در محیطی ایمن كار می كنند ثمربخش ترند. به این دلیل مدیران آینده نگر، حامی برنامه های پیشرفت بهداشت و ایمنی هستند. امروزه به دلیل ملاحظات قانونی تمام سازمان ها موظف به مراقبت بهداشت و ایمنی كاركنان خود هستند. oایمنی در افزایش بهره وری oلازم به ذكر است كه اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز علاوه بر اثرات غیرمستقیم بر بهره وری و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی، به طور مستقیم بر این موارد تأثیر دارد. oبه طور كلی خسارات مالی یا جانی، عواقب و پیامدهای منفی تمامی حوادث صنعتی را تشكیل می دهند. oبنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاه ها و تجهیزات مواد خام، محصولات یا محیط كار می شود و یا صدمات غیرقابل جبران جسمی و جانی را به همراه خواهد داشت.

ایمنی صنعتی


ایمنی صنعتی چیست


مهندسی ایمنی صنعتی


مدیریت و راهبری ایمنی


اهداف کلی بهداشت حرفه ای


تخصص های فنی و مهندسی بهداشت حرفه ای


برنامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مروري بر مدلهاي کنترل دسترسي مشبک، مبنا